Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Instrumentpanelen för regelefterlevnad i Azure Security Center är nu allmänt tillgänglig

Publiceringsdatum: 06 maj, 2019

Med instrumentpanelen för regelefterlevnad kan du effektivisera efterlevnadsprocessen genom att du får insikter om din efterlevnadsstatus mot en uppsättning standarder och regler som stöds. 

Du ser säkerhetsbedömningar och rekommendationer på instrumentpanelen för regelefterlevnad när du anpassar dig till specifika efterlevnadskrav, baserat på den kontinuerliga bedömningen av din Azure- och hybridbaserade arbetsbelastning. Instrumentpanelen visar även användbar information om åtgärder att vidta för att minska riskfaktorer i miljön och förbättra den totala efterlevnadsstatusen.  Instrumentpanelen är nu allmänt tillgänglig för Security Center-kunder på nivån Standard. Mer information finns i Förbättra din regelefterlevnad

  • Säkerhetscenter
  • Compliance
  • Services
  • Security

Tillhörande produkter