Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Minsta storlek på virtuella datorer för huvudnoder i Azure HDInsight-kluster

Publiceringsdatum: 06 januari, 2020

Från och med den 6 april 2020 kommer kunder bara att kunna välja virtuella datorer med minst fyra kärnor som huvudnoder för de nya HDInsight-klustren. Befintliga kluster kommer att fortsätta köras som förväntat.

Varje Azure HDInsight-kluster innehåller två huvudnoder för distribution och körning av kritiska Apache Hadoop- och Apache Spark-tjänster, samt flera arbetsnoder för själva dataanalysen. Hadoop- och Spark-tjänster som körs på huvudnoderna behöver tillräckligt med beräknings- och minnesresurser för att kunna hantera distributionen av tjänster och jobbhanteringsåtgärder. Vår omfattande erfarenhet av att köra arbetsbelastningar i produktionsmiljö visar att en virtuell dator med minst fyra kärnor krävs för huvudnoder för att säkerställa hög tillgänglighet och tillförlitlighet i HDInsight-kluster.

 

  • HDInsight
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter