Allmänt tillgänglig förhandsversion: Stöd för lässkalning för Azure SQL Database

Inlägg på den 4 april 2018

Efter förra månadens meddelande om stöd för zonredundanta databaser utökar Azure SQL Database funktionerna för databaser och elastiska pooler ytterligare med stöd för lässkalning på tjänstnivåerna Premium och Affärskritisk. 

Den här funktionen dirigerar om skrivskyddade klientanslutningar till en av de automatiskt etablerade HA-replikerna och fördubblar därmed beräkningskapaciteten för databasen eller den elastiska poolen utan extra kostnad. Det här är perfekt för belastningsutjämning av komplexa arbetsbelastningar och påverkar inte den primära OLTP-arbetsbelastningen.

Läs dokumentationen om lässkalning för mer information.

Related feedback