FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion av Managed Identity för Azure Service Fabric-program

Publiceringsdatum: 13 augusti, 2019

Azure Service Fabric-program stöder nu användartilldelade och systemtilldelade hanterade identiteter. Detta innebär att få åtkomst till andra Azure-resurser med stöd för Azure AD-autentisering, inklusive Key Vault, utan att behöva hantera autentiseringsuppgifter av tjänstens huvudnamn.

Mer information om att arbeta med Hanterad tjänstidentitet i Azure Service Fabric finns i vår dokumentation.

  • Service Fabric
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services
  • Security

Tillhörande produkter