Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion av Azure PostgreSQL-säkerhetskopiering med långsiktig kvarhållning

Publiceringsdatum: 22 september, 2020

Med Azure Backup och Azure Database Services får du en ny lösning för säkerhetskopiering för dina PostgreSQL-servrar som behåller säkerhetskopior i upp till 10 år.

I förhandsversionen har du nu tillgång till funktioner som:

  • RBAC-baserad åtkomst till databasen med hjälp av AAD-autentisering
  • Kundkontrollerad schemalagd och ad hoc-baserad säkerhetskopiering på enskild databasnivå
  • Återställningar på databasnivå till valfri Postgres-server (valfri DB-version) eller bloblagring
  • Långsiktig kvarhållning på valv- eller arkivnivå
  • Säkerhetskopior som lagras i en separat säkerhets- och feldomän
  • Central övervakning av alla åtgärder och jobb

Läs mer.

  • Azure Backup
  • Features

Relaterade uppdateringar

Tillhörande produkter