Offentlig förhandsversion: Azure Service Bus för Python

Inlägg på den 5 februari 2019

Du kan nu använda Azure Service Bus från dina Python-tjänster genom att använda den nya förhandsversionen av Service Bus-paketet för Python. Kom igång genom att köra "pip install azure-servicebus" och följa våra officiella dokument. Service Bus-paketet ger kortfattade idiom för att skicka och ta emot meddelanden via AMQP 1.0-protokollet som implementeras av uamqp-paketet.

Azure Service Bus är en hanterad asynkron meddelandekö som erbjuder köer för 1:1- och tjänst-till-tjänst-kommunikation samt ämnen och prenumerationer för meddelanden av typen pub/sub. Azure Service Bus erbjuder tillförlitlig asynkron kommunikation mellan mikrotjänster utan krav på hantering av komplicerad infrastruktur.

Dela gärna med dig av feedback och synpunkter i problemspåraren för Azure Python SDK.

Related feedback