Offentlig förhandsversion: Azure Service Bus för .Node.js

Inlägg på den 12 februari 2019

Vi är glada över att kunna avisera vår första förhandsversion av ett nytt paket för användning av Azure Service Bus från dina Node.js-tjänster. Det här paketet ger kortfattade idiom för att skicka och ta emot meddelanden via AMQP 1.0-protokollet som implementeras av github.com/amqp/rhea-paketet. Kom igång genom att köra ”npm install @azure/service-bus”.

Azure Service Bus är en hanterad asynkron meddelandekö som erbjuder köer för 1:1- och tjänst-till-tjänst-kommunikation samt ämnen och prenumerationer för meddelanden av typen pub/sub. Den erbjuder tillförlitlig asynkron kommunikation mellan mikrotjänster utan krav på hantering av en komplicerad infrastruktur.

Dela feedback och problem i problemspåraren i Azure JavaScript SDK och följ våra exempel i JavaScript eller TypeScript

  • Service Bus
  • SDK and Tools
  • Services
  • Open Source