Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Offentligt IP-prefix

Publiceringsdatum: 13 maj, 2019

Ett offentligt IP-prefix är ett reserverat intervall med statiska IP-adresser som kan tilldelas till prenumerationen. Du kan använda ett prefix för att förenkla IP-adresshanteringen i Azure. Kunskap om intervallet i förväg eliminerar behovet att ändra brandväggsregler när du tilldelar IP-adresser till nya resurser. Denna förutsägbarhet minskar avsevärt omkostnaderna för hantering vid skalning i Azure. Offentligt IP-prefix är tillgängligt i alla offentliga Azure-regioner, Government-molnregioner och molnregioner i Kina.

Mer information om offentliga IP-prefix i Azure och hur du använder dem finns i Offentligt IP-prefix. Om du inte är bekant med offentliga adresser kan du läsa informationen i Offentliga IP-adresser.

  • Virtual Network
  • Features

Tillhörande produkter