Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Privata slutpunkter för Azure Storage är nu allmänt tillgängliga i Azure Government-regionen

Publiceringsdatum: 14 maj, 2020

Privata slutpunkter för Azure Storage är nu allmänt tillgängliga i Azure Government-regionen. Privata slutpunkter ger säker anslutning till Azure Storage från ett virtuellt Azure-nätverk. 

Privata slutpunkter gör det möjligt för klienter i ett virtuellt Azure-nätverk att på ett säkert sätt komma åt data från ett lagringskonto via en IP-adress i det virtuella nätverkets adressutrymme över en privat länk. Det betyder att nätverkstrafik mellan det virtuella nätverket och lagringstjänsten kan passera över Microsofts stamnätverk och därigenom undvika exponering från det offentliga Internet.

Med privata slutpunkter kan du blockera exfiltrering av data från ditt virtuella nätverk. Genom att använda privata slutpunkter kan du också på ett säkert sätt ansluta till ett lagringskonto från ditt lokala nätverk, när det nätverket är anslutet till ditt virtuella nätverk med hjälp av Azure Express Route eller VPN.

Läs mer.

  • Lagringskonton
  • Features
  • Regions & Datacenters

Tillhörande produkter