Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Förhandsversion: Advanced Threat Protection för Azure Database for MySQL

Publiceringsdatum: 24 september, 2018

Advanced Threat Protection i Azure Database for MySQL identifierar avvikande databasaktiviteter som kan utgöra tänkbara säkerhetshot mot databasen.

Advanced Threat Protection ger ett nytt säkerhetslager som gör att kunder kan identifiera och åtgärda potentiella hot när de inträffar genom att tillhandahålla säkerhetsvarningar om avvikande aktiviteter. Användare kan undersöka misstänkta händelser genom att använda serverloggar i Azure Database for MySQL, som genererar databasfråge- och felloggar för att avgöra om de härrör från ett försök att komma åt, göra intrång i eller utnyttja data i databasen. Till exempel identifierar Advanced Threat Protection avvikande aktiviteter för databasåtkomst som indikerar potentiella hot mot MySQL-servern.

Du aktiverar Advanced Threat Protection för MySQL-servern genom att gå till Advanced Threat Protection från bladet inställningar för Azure Database for MySQL-server i Azure-portalen. Mer information finns i Advanced Threat Protection för Azure Database for MySQL.

  • Azure Database for MySQL
  • Features
  • Services
  • Open Source

Tillhörande produkter