Hoppa till huvudinnehåll

API:et för Power BI Embedded för uppdatering av rapporter

Publiceringsdatum: 14 mars, 2018

 

Med API:erna Klona rapport och Klona panel och instrumentpanel kan innehåll kopieras så att flera kunder kan få dataanalyser med ett minimalt antal API-anrop. Ett nyligen lanserat API stöder nu uppdatering av rapporter.

Om du är oberoende programvaruleverantör (ISV) med flera kunder, eller om din organisation har olika avdelningar, kan du få en kopia av rapporten som är kopplad till olika data för var och en av dem. Vi rekommenderar starkt att du sparar analytiskt innehåll för olika kunder eller avdelningar i olika arbetsytor.

Anta att du har 20 kunder (eller 20 avdelningar). Du klonar och återbinder källrapporten 20 gånger för att ge varje kund en egen vy över informationen i en dedikerad arbetsyta. Nu vill du ändra källrapporten, korrigera ett antal mindre buggar och lägga till ett antal saker som kunderna efterfrågar. Genom att använda detta nya API kan du automatiskt uppdatera alla rapporter som skapades från samma källrapport samtidigt som du behåller originalrapportens ID som används för att bädda in och dela. Detta innebär att din kod inte påverkas när du vill förbättra dina rapporter.

Det finns fler fördelar med den här åtgärden än klonade/importerade rapporter. Du kan uppdatera en målrapport genom att tillhandahålla valfri källrapport så länge schemat för datauppsättningen kompilerar med uppdateringen. Själva datauppsättningen i målrapporten kommer inte att förändras och den uppdaterade rapporten fortsätter att vara länkad till den tidigare datauppsättningen.

Observera att en uppdateringsåtgärd ändrar hela innehållet i rapporten. Alla visuella objekt/sidor som inte finns i källrapporten tas bort efter att åtgärden har utförts. Vi rekommenderar att du behåller käll- och mål-ID:na för alla objekt som du klonar så att uppdateringen kan utföras enkelt och med ett minimalt antal fel.

  • Power BI Embedded
  • Features

Tillhörande produkter