Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

API för att skapa ny Power BI Embedded-arbetsyta

Publiceringsdatum: 18 december, 2018

Power BI introducerar en ny arbetsyta som förhandsversion. Arbetsytor är fortfarande platser för samarbete med kollegor för att skapa samlingar med instrumentpaneler och rapporter, som du kan paketera i appar och distribuera till hela organisationen eller till specifika personer eller grupper.

Med de nya arbetsytorna (förhandsversion) kan du nu:

  • Tilldela arbetsyteroller till användargrupper: säkerhetsgrupper, distributionslistor, Office 365-grupper eller personer.
  • Skapa en arbetsyta i Power BI utan att skapa en Office 365-grupp.
  • Använd mer detaljerade arbetsyteroller för mer flexibel hantering av behörigheter på en arbetsyta.

Använd Power BI REST API till att skapa en ny arbetsyta automatiskt.

En ny parameter, tillagd i det befintliga skapa grupp-API:et, skapar den nya arbetsytan (förhandsversion):

https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups?workspaceV2=true

Ett API med den här nya parametern skapar en ny arbetsyta (förhandsversion). Vanliga celler utan den nya parametern fortsätter att skapa de befintliga arbetsytorna.

Läs mer om den nya arbetsytan (förhandsversion).

  • Power BI Embedded
  • Features

Tillhörande produkter