TILLGÄNGLIGT NU

Nya Power BI Embedded-kodexempel tillgängliga i april 2019

Publiceringsdatum: 10 april, 2019

Nya exempel är tillgängliga på vår GitHub-lagringsplats:

  • ASP .NET Core-exempel – från SDK version 2.1.0 stöder vi nu utveckling av .NET Core 2.0-appar. Exemplet visar grundläggande inbäddningsflöde för Power BI-användare (‘User owns data’), med .NET Core. Exemplet kan tillämpas att använda scenariot ”App owns data”, lägg bara till relevant kod som genererar en inbäddningstoken, när du hämtar en AAD-token.
  • Node.js-kodavsnitt – för utvecklare som bygger appar baserat på Node.js har vi lagt till några kodavsnitt för de vanligaste användningar i inbäddat scenario-

o   ‘get reports’- returnera alla rapporter på en viss arbetsyta

o   ‘generate embed token’- genererar en inbäddningstoken för en rapport, som kan användas för inbäddning från appen.

o   ‘generate embed token with RLS’- skript som genererar en inbäddningstoken med säkerhet på radnivå tillämpat i token.

  • Exempelapp för tjänstens huvudnamnexempelappen ”App owns data”, som visar hur du bäddar in för icke-Power BI-användare har utökats till att inkluderar auktorisering av ett tjänsthuvudnamn. Se kommentarer i koden om hur du växlar mellan tjänstens huvudnamn och en huvudanvändare.
  • Power BI Embedded
  • SDK and Tools

Tillhörande produkter