Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Schemalägg uppdateringar med Power BI Embedded REST API

Publiceringsdatum: 06 mars, 2019

Med Power BI kan ägare till datauppsättningar konfigurera uppdateringsschemat. Uppdateringsschemat uppdaterar data den angivna tiden och med angiven frekvens. Mer information om att konfigurera en schemalagd uppdatering.  

Med det nya REST API kan du ange ett nytt uppdateringsschema eller åsidosätta konfigurationen för ett befintligt schema. Du kan också hämta schemat för en datauppsättning med hjälp av detta API.

Det här API:et är användbart för att konfigurera och uppdatera scheman för många datauppsättningen eftersom du kan använda ett skript i stället för att konfigurera varje datauppsättning manuellt. API:et kan också vara användbart om du vill göra automatiska ändringar enligt en specifik utlösare. Till exempel kan flera uppdateringsfel i rad inaktivera den schemalagda uppdateringen. Med det nya API:et kan du aktivera uppdateringsschemat igen utan att behöva göra det manuellt.

Observera att API:et endast är relevant för cachelagrade (importläge) och sammansatta modeller.

  • Power BI Embedded
  • Features

Tillhörande produkter