PHP-version mindre, uppdatering för november 2018

Inlägg på den 4 oktober 2018

Under maj 2018 uppdaterar Azure App Service PHP-stackarna till de senaste versionerna. Mer information om ändringarna i de nya versionerna finns i ändringsloggarna på PHP-webbplatsen.

PHP-version Ändringslogg
5.6.38 http://www.php.net/ChangeLog-5.php#5.6.38
7.0.32 http://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.0.32
7.1.22 http://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.1.22
7.2.10 http://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.2.10
  • Features
  • SDK and Tools