Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Större lansering av Oracle WebLogic Server på Azure Virtual Machines är nu tillgänglig

Publiceringsdatum: 22 september, 2020

Vi presenterar tillgängligheten för en större lansering av lösningar för körning av Oracle WebLogic Server (WLS) på virtuella Azure Linux-datorer. De här lösningarna har utvecklats med WebLogic-teamet som en del av det breda partnerskapet mellan Microsoft och Oracle. De fokuserar på Lift and Shift-migrering av verksamhetskritiska Java-arbetsbelastningar i företagsklass.

Den första lanseringen av de här lösningarna som presenterades på Oracle OpenWorld i september 2019 omfattade vanliga användningsfall för distribution med WLS i Azure, till exempel basavbildning, enskild arbetsinstans och klustring. Lösningarna automatiserar rutinmässiga åtgärder såsom etablering av virtuella nätverk/virtuell lagring, installation av Linux/Java-resurser, upprättande av WLS samt konfiguration av säkerhet i en nätverkssäkerhetsgrupp. Den första lanseringen hade stöd för en begränsad uppsättning WLS- och Java-versioner.

Den här lanseringen utökar alternativen för operativsystem och kombinationer av Oracle JDK och WLS (se bild 1). Lanseringen möjliggör även automatisk etablering och integrering av Azure App Gateway med ett WLS-kluster (se bild 2). Dessutom är automatisering av integrering med en mängd olika databaser i Azure och Oracle Cloud aktiverad (se bild 3). Slutligen möjliggör den här lanseringen automatisk integrering med Azure Active Directory via LDAP (se bild 4).

wls_updates

En senare lansering i slutet av kalenderåret 2020 kommer att leverera distribuerad loggning via Elastic Stack samt distribuerad cachelagring via Oracle Coherence. Oracle och Microsoft arbetar även med att skapa liknande funktioner i Azure Kubernetes Service (AKS) med hjälp av WebLogic Kubernetes Operator.

Mer information om de här lösningarna finns här. Du får gärna utvärdera lösningarna för fullständig produktionsanvändning och ge feedback.

Läs mer

  • Pricing & Offerings