Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Node.js 14 allmänt tillgängligt

Publiceringsdatum: 10 mars, 2021

JavaScript- och TypeScript-utvecklare kan köra funktionsappar på Node.js 14 lokalt och distribuera dem till alla Azure Functions-planer. 

Node.js 14 är en LTS-version (Long Term Support, långsiktigt stöd) av den populära JavaScript-körmiljön. 

Förutom CommonJS-moduler har Azure Functions som körs på Node.js 14 nu möjlighet att använda ECMAScript-moduler. ES-moduler har för närvarande statusen "experimentella" i Node.js 14, så stöd för ES-moduler i Azure Functions är en förhandsgranskningsfunktion. 

Mer information finns i detta blogginlägg.

  • Azure Functions
  • Features

Tillhörande produkter