Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Ny Stream Analytics- och Azure SQL Database-integrationsupplevelse i Azure-portalen

Publiceringsdatum: 04 november, 2019

Strömma realtidsdata till SQL Database-tabellen direkt från Azure-portalen med Azure Stream Analytics (finns nu som förhandsversion). Detta möjliggör flera olika scenarier, till exempel anslutna bilar, fjärrövervakning och identifiering av bedrägerier. I SQL Database-portalen kan du välja en källa för händelser (Event Hub/IoT Hub), visa ingående realtidshändelser och välja en tabell för att lagra händelser. Du kan också skriva en Stream Analytics-frågespråksfråga i SQL Database-portalen för att transformera de inkommande händelserna och lagra dem i vald tabell. Den här startpunkten utgör ett nytt alternativ utöver de funktioner för att skapa och konfigurera som redan finns i Stream Analytics. Du utgår ifrån kontexten för din databas, vilket gör att du snabbt kan konfigurera ett Stream Analytics-jobb och navigera smidigt mellan Azure SQL Database- och Stream Analytics-miljön.

Läs mer

  • Azure SQL Database
  • Features