Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Nya tjänster och funktioner i Azure Cognitive Services

Publiceringsdatum: 06 maj, 2019

Följande nya tjänster och funktioner är nu tillgängliga i förhandsversion i Azure Cognitive Services:

  • Personalizer är en ny kognitiv tjänst för utvecklare som enkelt vill kunna bädda in personanpassningsfunktioner i sina appar.
  • Conversation transcription – är en avancerad funktion för tal till text som utvecklare kan bädda in i sina appar och använda i scenarier med personliga möten. Den transkriberar konversationer och fångar upp åtgärdsobjekt i realtid så att mötesdeltagarna kan vara lika närvarande i diskussionen, identifiera vem som säger vad och när samt enkelt följa upp de åtgärder som beslutas. 
  • Formigenkänning – kan bäddas in i appar och användas till att noggrant extrahera text, nyckel/värde-par och tabeller från dokument. Formigenkänning behöver bara några få exempel för att anpassa sin förståelse efter just dina dokument.
  • Pennanteckningsidentifiering är en ny kognitiv tjänst som kan bäddas in i appar och gör att användarna får ut mer av digitala pennanteckningar tack vare olika funktioner för identifiering och manipulering. Appar kan sedan identifiera digital handskrift, vanliga former och layouten i ett skrivet dokument, vilket är användbart i scenarier som att ta anteckningar, fylla i formulär och skriva kommentarer i dokument.

Följande blir tillgängligt i containrar och kan användas i lokala scenarier där det är viktigt med korta svarstider:

  • Text till tal
  • Tal till text
  • Avvikelseidentifiering
  • Formigenkänning

Läs mer om de här nya kognitiva tjänsterna

  • Microsoft Azure Portal
  • Features

Tillhörande produkter