TILLGÄNGLIGT NU

Nu finns nya funktioner allmänt tillgängliga i Event Grid

Updated: 11 mars, 2019

Nu är följande funktioner, som tidigare var förhandsversioner, allmänt tillgängliga:

  • Återförsöksprinciper
  • Obeställbara
  • Lagringsköer som mål
  • Hybridanslutningar som mål
  • Manuell verifiering med handskakning

Läs mer på Azure-bloggen

  • Event Grid
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services

Related Products