TILLGÄNGLIGT NU

En ny agentupplevelse är tillgänglig i Azure Monitor-loggar

Publiceringsdatum: 26 maj, 2020

Hanterings- och nedladdningssidan för agenter i Azure Monitor-loggar har uppdaterats och förbättrats med ett nytt menykommando och ett uppdaterat användargränssnitt.

Virtuella datorer (VM) och andra beräkningsresurser kräver att en agent samlar in övervakningsdata för att mäta prestanda och tillgänglighet för deras gästoperativsystem och arbetsbelastningar.

Nytt menykommando för agenter

Nu kan hanteringssidan för agenter nås via ett nytt menykommando på huvudmenyn för Azure Monitor-arbetsytan:

Agenter i TOC (bild)

Förbättrat och uppdaterat användargränssnitt

Virtuella Windows-datorer och virtuella Linux-datorer hanteras nu på olika flikar, vilket ger en renare och snyggare användarupplevelse:

Agentsida

Vi uppskattar din feedback. Om du har frågor kan du skicka dem via e-post till oss.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Features

Tillhörande produkter