TILLGÄNGLIGT NU

Nya kopierings-API:er för effektiv datakopiering i Azure Blob Storage

Publiceringsdatum: 20 augusti, 2019

Nu finns en uppsättning API:er som främst ökar effektiviteten vid kopiering av data från valfri URL till Azure eller inom Azure. API:erna omfattar:

Dessa API:er möjliggör synkron kopiering på serversidan av data från valfri URL-källa till en blockblob, sidblob eller som en tilläggsblob. Några fördelar med dessa API:er:

  • Dataöverföring på serversidan. Dataöverföringen utförs på serversidan, vilket innebär att data läses direkt från källan av målservern i Azure. Data flödar inte via anroparen, så du behöver ingen virtuell dator med CPU, minne och nätverkskapacitet för att flytta data. Det räcker att använda en relativt liten virtuell dator som bara samordnar dataöverföringen.
  • Synkron dataöverföring.  Varje anrop utförs synkront, vilket innebär att dataöverföringen är klar när anropet returneras. Det skiljer sig från det befintliga API:t för asynkron kopiering av blob mellan konton, som är en schemalagd bakgrundsprocess där du regelbundet behöver kontrollera om den är klar.
  • Valfri datakälla. Datakällan kan vara valfria data som är adresserbara med en URL, vilket innebär att du kan kopiera data i eller utanför Azure. Det kan också vara från valfri blobtyp till valfri blob, till exempel läsning från en sidblob och skrivning till en blockblob.

Dessa API:er möjliggör scenarier som datakopiering mellan konton, blobsammanfogning genom att kombinera flera mindre blobar till en ny större blob, och konvertering av blobtyper.

  • Lagringskonton
  • Blob Storage
  • Features

Tillhörande produkter