TILLGÄNGLIGT NU

Förhandsgranskning av .NET Core-stöd för Azure Analysis Services-klientbibliotek

Publiceringsdatum: 09 juli, 2020

Till följd av feedback från våra kunder finns nu en förhandsgranskning av .NET Core-stöd för Azure Analysis Services-klientbibliotek. Börja skapa .NET Core-program för moderna plattformsoberoende och molnbaserade miljöer som riktar sig till Analysis Services och Microsoft Power BI.

De nya NuGet-paketen motsvarar befintliga Analysis Services Management Objects (AMO) och ADOMD.NET-klientpaket för .NET-ramverket,vilket förenklar migreringen av befintliga program till .NET Core. Du kan nu använda Azure Functions v2, PowerShell Core, ASP.NET Core och andra moderna miljöer för att ansluta till och hantera dina datamängder.

Kom igång med förhandsgranskningspaketen för AMO och ADOMD.NET.

 

Information:

  • Biblioteken riktar sig till .NET Core 3.0 och senare. Eftersom .NET Core utvecklas och fler funktioner läggs till kan Analysis Services-klientbiblioteken riktas till en senare version vid den tidpunkt då biblioteken blir allmänt tillgängliga.
  • Den ursprungliga versionen av .NET Core-biblioteken har endast stöd för Azure Analysis Services och Power BI. Lokala SQL Server Analysis Services stöds inte.

 

  • Services