Namnändringar för Azure Virtual Network NAT-gatewaymätare

Publiceringsdatum: 23 april, 2020

Från och med 1 juni 2020 ändras mätarnamnen för Azure Virtual Network NAT-gateway (Network Address Translation) eftersom den blir allmänt tillgängligt.

 

Ändringar av mätarnamn

Resurs-GUID (mått-ID)

Gammalt tjänst-/produktnamn

Nytt tjänst-/produktnamn

Typ av tjänst

Resursnamn

Gammalt EA-produktnamn

Nytt EA-produktnamn

Regionnamn

ae30040a-67f5-485b-b0f4-a6ef50504d9c

NAT-gateway

Virtuellt nätverk

NAT-gateway

Gateway

NAT-gateway – förhandsversion

NAT-gateway

Globalt

d32b6352-b66b-4c4c-8f21-60e94058e04d

NAT-gateway

Virtuellt nätverk

NAT-gateway

Bearbetade data

NAT-gateway – bearbetade data – förhandsversion

NAT-gateway – bearbetade data

Globalt

 

  • Virtual Network
  • Services

Tillhörande produkter