Namnändringar: Långsiktig kvarhållning av säkerhetskopior i Azure SQL Database, US Government-regioner

Publiceringsdatum: 03 april, 2018

Från och med 1 juni 2018 ändas namnen för långsiktig kvarhållning av säkerhetskopior från "LTR RA-GRS Backup Storage" till "LTR Backup Storage". Prissättningen påverkas inte, men du måste ändra debiteringsrutiner som utgår från namn.

Namnändringarna visas i följande tabell.

Resurs-GUID

Tjänstnamn

Region

Gammalt resursnamn

Nytt resursnamn

Gammalt EA-portalnamn

Nytt EA-portalnamn

1e43fe07-77b7-45c8-a510-dae18349ddc6

Datatjänster

US Gov AZ

LTR RA-GRS Backup Storage

LTR Backup Storage

Data Services SQL Database LTR RA-GRS Backup Storage – US Gov AZ – Förhandsversion

Data Services SQL Database LTR Backup Storage – US Gov AZ – Förhandsversion

882217fc-bc7f-4203-b833-94d7f7a16f1f

Datatjänster

USGov

LTR RA-GRS Backup Storage

LTR Backup Storage

Data Services SQL Database LTR RA-GRS Backup Storage – USGov – Förhandsversion

Data Services SQL Database LTR Backup Storage – USGov – Förhandsversion

5288f1f9-29e3-42e2-8e15-453ae2e1bde4

Datatjänster

US Gov TX

LTR RA-GRS Backup Storage

LTR Backup Storage

Data Services SQL Database LTR RA-GRS Backup Storage – US Gov TX – Förhandsversion

Data Services SQL Database LTR Backup Storage – US Gov TX – Förhandsversion

  • Azure SQL Database
  • Services

Tillhörande produkter