Hoppa till huvudinnehåll

Gå över från tjänsterna App Center Auth och Data Preview till alternativa Azure-tjänster före 3 maj 2020

Publiceringsdatum: 11 februari, 2020

Tjänsterna App Center Auth och Data Preview ingår i vårt App Center MBaaS-erbjudande (Mobile Backend as a Service, mobil serverdel som en tjänst). För att uppfylla våra kunders behov av funktioner samt våra framtida affärsmöjligheter har vi beslutat att avveckla tjänsterna App Center Auth och Data Preview. Baserat på feedback och utveckling av vår strategi insåg vi att det är en bättre långsiktig plan att utvecklare använder de inbyggda Azure-tjänsterna: Azure Active Directory B2C, Azure Cosmos DB och Azure Notification Hubs. Tjänsterna App Center Auth och Data Preview tas ur bruk 3 maj 2020.

Hur påverkar detta mig?

Tjänsterna App Center Auth och Data Preview är inte längre tillgängliga i App Center-portalen för appar som för närvarande inte använder dem. Auth- och Data-SDK:erna är inte heller tillgängliga på den publicerade SDK-lagringsplatsen längre. REST-API:erna för Auth och tjänsten Data kommer fortsätta att fungera.

Den 3 maj 2020 tas REST-API:erna för Auth och Data ur bruk och kommer inte längre att kunna användas för programserverdelar.

Vad behöver jag göra?

<p">Logga in på App Center-portalen och påbörja migreringsupplevelsen för din app. Vår migreringsupplevelse hjälper dig att gå över till de här rekommenderade Azure-tjänsterna:

Läs mer om tillbakadragningen av App Center MBaaS.

</p">
  • App Center
  • Retirements

Tillhörande produkter