TILLGÄNGLIGT NU

Övervaka bandbreddsanvändningen för alla peer-kopplade virtuella Azure-nätverk med ExpressRoute

Publiceringsdatum: 19 september, 2019

Med Övervakare av nätverksprestanda och Network Watcher kan du övervaka dina nätverk i molnet och hybridmiljöer. 

ExpressRoute-övervakning (en funktion i Övervakare av nätverksprestanda) övervakar anslutningen från slutpunkt till slutpunkt och omfattar lokala platser, ExpressRoute-kretsar och virtuella nätverk i Azure.  Med ExpressRoute-övervakning kan du övervaka nätverkets prestanda i ExpressRoute-kretsar som är konfigurerade att använda privat peering eller Microsoft-peering.

En ny uppdatering av ExpressRoute-övervakning möjliggör övervakning av nätverksanvändning för alla peerkopplade virtuella Azure-nätverk oavsett om de peerkopplade virtuella nätverken finns i samma prenumeration som ExpressRoute-kretsen eller i andra prenumerationer.

Bild 1: Övervakning av primära och sekundära ExpressRoute-anslutningar med Övervakare av nätverksprestanda

Tillgänglighet för regioner:

Nu är Övervakare av nätverksprestanda tillgänglig i regionen Kina, östra 2.

Nu är Network Watcher tillgängligt i Förenade Arabemiraten, norra, Frankrike, centrala och Frankrike, södra. En fullständig lista över regioner där Network Watcher finns hittar du online.

  • Network Watcher
  • Övervakning av nätverksprestanda
  • Azure ExpressRoute
  • Management