FÖRHANDSVERSION

Microsoft Authentication Library för .Net, IOS, Android och JavaScript

Publiceringsdatum: 12 maj, 2017

Microsoft Authentication Library för JavaScript, iOS och Android kommer snart att finnas i förhandsversioner. Dessutom kommer förhandsversionen av Microsoft Authentication Library som finns för .Net att uppdateras. Med Microsoft Authentication Library kan utvecklare skapa webb-, mobil- och datorappar med inloggning för både personliga Microsoft-konton samt arbets- och skolkonton som använder Azure Active Directory. Dessutom kan utvecklare hämta åtkomsttoken för anrop till Microsoft Graph. I Microsoft Authentication Library kommer slutpunkten Azure Active Directory V2 att användas. Där kombineras åtkomst till personliga konton, arbets- och skolkonton. Det är uppföljaren till Active Directory Authentication Library, som du kan fortsätta att använda så länge förhandsversionen av Microsoft Authentication Library är aktiv. 

Mer information finns på webbplatsen för produkten. Du kan också läsa mer i utvecklarguiden för Azure AD V2.

  • Features