Webbplatsen för Log Analytics-språkdokumentation har flyttats

Publiceringsdatum: 03 oktober, 2018

Webbplatsen för språkdokumentation för Azure Log Analytics och Application Insights har slagits samman med standarddokumentationen för Log Analytics. Självstudier, språkreferenser och översiktsblad finns nu i den här artikeln.

Varför?

På Ignite-konferensen meddelade vi att Azure Monitor blir ett enhetligt erbjudande. Ändringen innebär bland annat att Log Analytics och Application Insights nu är integrerade funktioner i Azure Monitor. I samma anda har vi flyttat det innehåll som tidigare fanns på den externa dokumentwebbplatsen (docs.loganalytics.io) till Azure Monitor-dokumentationen.

språkreferenssidan för Log Analytics hänvisas du nu till språkreferensen för Datautforskaren i Azure (Kusto). På sätt och vis har det varit så redan från början – för Log Analytics- och Application Insights-frågor används Kustos motor- och frågespråk och detsamma gäller språkdokumentationen. I och med den nya lanseringen av Datautforskaren i Azure kan vi nu göra denna relation klar och tydlig.

Något är annorlunda ...

Dokumentationsuppdateringar pågår fortfarande och som du kanske har märkt finns det vissa skillnader från den förra språkwebbplatsen:

  • Knappen Kör som förut fanns bredvid frågeexemplen är nu borta. Vi arbetar på den här funktionen. Observera att du fortfarande kan köra exemplen i samma demomiljö, men att du måste kopiera och klistra in istället för att trycka på knappen Kör.
  • Sidan Exempel finns ännu inte i den nya dokumentationen.
  • Vi hänvisar för tillfället till språkreferensen för Datautforskaren i Azure (Kusto), vilken skiljer sig något från Log Analytics. För tillfället kan du gå igenom dessa skillnader på språkreferenssidan för Log Analytics. Vi jobbar fortfarande på en separat Log Analytics-anpassad version av artiklarna.
  • Språkändringsloggen brukade registrera förändringar i språket (nya operatorer, ändrad syntax o.s.v.), men är inte tillgänglig i den nya språkreferensen för Datautforskaren i Azure. Tillägget utvärderas.
  • Den tidigare webbplatsen hade en sökfunktion där man kunde söka efter termer i artiklar. Med standarddokumentationen kan du filtrera artiklar efter namn, men inte söka i innehållet.

Berätta vad du tycker. Kontakta oss på lafeedback@microsoft.com eller publicera ett inlägg i vår community.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Services

Tillhörande produkter