TILLGÄNGLIGT NU

Återställning av Azure Load Balancer TCP vid inaktivitet är i förhandsversion

Updated: 13 november, 2019

I förhandsversionen har Azure Load Balancer nu stöd för att skicka dubbelriktade TCP-återställningar när tidsgränsen för inaktivitet uppnås för belastningsutjämningsregler, regler för inkommande NAT samt regler för utgående.  

Använd den här nya funktionen för att ge program insikt i när Standard Load Balancer avbryter anslutningar på grund av att tidsgränsen för inaktivitet uppnås. När detta är aktiverat genererar Standard Load Balancer ett TCP-återställningspaket till klient- och serversidan för en TCP-anslutning när tidsgränsen för inaktivitet uppnås. Detta gör programbeteenden mer förutsägbara och identifierar avbrutna anslutningar, tar bort utgångna anslutningar samt initierar nya anslutningar.  

TCP-återställningar kan aktiveras på Standard Load Balancers med hjälp av Resource Manager-mallar, CLI och PowerShell.  

Mer information, däribland prisinformation, finns på sidan om TCP-återställning med Azure Load Balancer

 

  • Load Balancer
  • Services

Related Products