TILLGÄNGLIGT NU

Azure Load Balancer TCP återställs i viloläge i förhandsversionen

Publiceringsdatum: 24 september, 2018

Azure Load Balancer finns nu som förhandsversion, med stöd för att skicka dubbelriktade TCP-återställningar vid timeout för inaktivitet för belastningsutjämningsregler, inkommande NAT-regler och regler för utgående trafik.  

Använd den här nya funktionen för att hjälpa program få översikt när Standard Load Balancer avslutar anslutningen vid timeout på grund av inaktivitet. Om detta aktiveras kommer Standard Load Balancer skapa ett TCP-återställningspaket till klienten och serversidan för TCP-anslutningen under timeout för inaktivitet. Det gör programmen mer förutsägbara och att de kan identifiera när en anslutning avslutas, ta bort avslutade anslutningar samt initiera nya.  

TCP-återställningar kan aktiveras på Standard Load Balancer som använder Resource Manager-mallar, CLI och PowerShell.  

För mer information, inklusive prisinformation, besök sidan om TCP-återställning för Azure Load Balancer

 

  • Load Balancer
  • Services