Hoppa över navigering

Omedelbar återställning av filer från säkerhetskopior av virtuella Azure Linux-datorer

Inlägg på den 23 oktober 2017

Med Azure Backup kan du återställa filer från säkerhetskopior av virtuella Azure Linux-datorer omedelbart utan extra kostnad eller ny infrastruktur. Du kan snabb montera en iSCSI-baserad återställningsvolym och sedan bläddra och kopiera filer till det mål du väljer. Med den här funktionen kan användarna göra följande:

  • Återställa filer omedelbart. Oavsett om det gäller en oavsiktlig filborttagning eller bara en validering av säkerhetskopian kan du återställa data mycket snabbare med omedelbar återställning.
  • Montera programfiler utan att återställa dem. Du kan använda vår iSCSI-baserade metod till att öppna eller montera programfiler direkt från återställningspunkter i molnet till programinstanser utan att behöva återställa dem först. När det gäller säkerhetskopiering av en virtuell Azure Linux-dator som kör MongoDB kan du till exempel montera BSON-datadumpar från återställningspunkten i molnet. Därifrån kan du snabbt validera säkerhetskopian eller hämta enskilda objekt, som tabeller, utan att behöva ladda ned hela datadumpen.

Den här funktionen kommer snart att finnas i förhandsversion för kunder med säkerhetskopiering av virtuella Azure Linux-datorer. Mer information finns i Azure-bloggen och i dokumentationen om filåterställning från säkerhetskopior av virtuella Azure-datorer för Azure Backup.

 

Related feedback