Hoppa till huvudinnehåll

Förbättringar av mätarnamn och hur det påverkar rapportering med Power BI-innehållspaket

Publiceringsdatum: 15 augusti, 2018

I november förra året skickade Microsoft ut ett meddelande om en ny version av Power BI-innehållspaketet för Azure Enterprise-användare som heter Microsoft Azure Consumption Insights. Det här innehållspaket ersätter det föregående Microsoft Azure Enterprise-innehållspaketet, som upphör att gälla senast den 31 december 2018.

Det senaste Power BI-innehållspaketet ger möjligheten att köra frågor om Azure-användning och ändringar i valfritt datumintervall eller faktureringsperiod (upp till 36 månader). Med de senaste API:erna kan du få djupare insikter i din användning och noggrant övervaka, förutsäga och optimera kostnader i Azure. Vi rekommenderar att du migrerar till den senaste versionen före 31 december, då Microsoft Azure Enterprise-innehållspaketet upphör att gälla. 

En annan fördel med att migrera till den senaste versionen är att den har smidigare stöd för de förbättringar som vi inför i vår namngivningstaxonomi, för vilken den första fasen lanserades den 16 augusti. Den första fasen förbättrar våra namngivningskonventioner som associeras med användning av virtuella datorer avsevärt. Observera att beroende på hur du genererar dina rapport kan du behöva uppdatera dem för att ta hänsyn till vår nya namngivningskonvention. Mer information finns i avsnitten nedan.

Återstående förbättringar av våra namngivningskonventioner för alla övriga Azure-tjänster börjar gälla under den första veckan i oktober 2018.

Påverkan på Microsoft Azure Enterprise-innehållspaket

Om du fortsätter använda Microsoft Azure Enterprise-innehållspaket som planeras att upphöra i slutet av december 2018 visas användning före namnändringarna under den gamla namngivningskonventionen. Användning under den gällande månaden för namnändringarna visas med den nya namngivningsstrukturen. Om du pivoterar under någon av månaderna före namnändringen och någon av månaderna inklusive eller efter namnändringen kommer du därför att se två poster: en post med den gamla namngivningsstrukturen för månaderna före namnändringarna, och en post med den nya namngivningsstrukturen inklusive samt efter namnändringarna. Namnändringarna påverkar fyra standardmässiga visuella objekt i instrumentpanelen ”Usage Trend By Services” (Användningstrend efter tjänster) på det sätt som visas i figurerna 1 och 2 nedan.

Figur 1. Instrumentpanel före namnändringarna för virtuella Azure-datorer i augusti med berörda visuella objekt markerade.

 • Ruta 1 – mätarkategori: mätarkategorin för virtuella datorer har inte ändrats. Andra tjänster kan ha en ny mätarkategori i oktober.
 • Ruta 2 – kostnad efter datum och underkategorin mätare: namnen för underkategorin mätare ändrades för virtuella datorer i augusti. Andra tjänster kan ha en ny underkategori för mätare i oktober.
 • Ruta 3 – produkt: produktnamnen för virtuella datorer ändrades i augusti. Andra tjänster kan ha ett nytt produktnamn och en ny måttenhet i oktober.
 • Ruta 4 – kostnad efter datum och produkt: produktnamnen för virtuella datorer ändrades i augusti. Andra tjänster kan ha ett nytt produktnamn, en ny måttenhet och en ny region i oktober.

Figur 2. Instrumentpanel efter namnändringarna för virtuella datorer i augusti med berörda visuella objekt markerade.

 

Påverkan på Microsoft Azure Consumption Insights

Om du använder den senaste versionen av innehållspaketet visas de nya namnen för både historisk och aktuell användning. I augusti kan alla visuella objekt som använder följande fält för rapportering om användning av virtuella datorer behöva ändras:

 • Mätarens underkategori
 • Mätarnamn
 • Produktnamn

När de sista ändringarna görs i oktober för alla Azure-tjänster kan alla visuella objekt som använder följande fält för rapportering om användning behöva ändras:

 • Mätarkategori
 • Mätarens underkategori
 • Mätarnamn
 • Produktnamn
 • Måttenhet
 • Regionsnamn

Namnändringarna påverkar fyra standardmässiga visuella objekt i instrumentpanelen ”Usage Trend By Services” (Användningstrend efter tjänster) på det sätt som visas i figurerna 3 och 4 nedan.

Figur 3. Instrumentpanel före namnändringarna för virtuella datorer i augusti med berörda visuella objekt markerade.

 • Ruta 1 – mätarkategori: mätarkategorin för virtuella datorer har inte ändrats. Andra tjänster kan ha en ny mätarkategori i oktober.
 • Ruta 2 – kostnad efter datum och underkategorin mätare: namnen för underkategorin mätare ändrades för virtuella datorer i augusti. Andra tjänster kan ha en ny underkategori för mätare i oktober.
 • Ruta 3 – produkt: produktnamnen för virtuella datorer ändrades i augusti. Andra tjänster kan ha ett nytt produktnamn och en ny måttenhet i oktober.
 • Ruta 4 – kostnad efter datum och produkt: produktnamnen för virtuella datorer ändrades i augusti. Andra tjänster kan ha ett nytt produktnamn, en ny måttenhet och en ny region i oktober.

Figur 4. Instrumentpanel efter namnändringarna för virtuella datorer i augusti med berörda visuella objekt markerade.

 

Justera dina rapporter i Microsoft Azure Consumption Insights-innehållspaketet

När namnändringarna har implementerats i augusti för virtuella datorer och senare i oktober för alla andra Azure-tjänster kommer du att märka vissa skillnader i den detaljnivå som rapporteras med antingen standardmässiga eller anpassade visuella objekt. Nedan visas två standardmässiga visuella objekt som du kan behöva ändra beroende på dina rapportkrav.

1. De 5 främsta användningsfaktorerna – kostnad efter månad och mätarnamn

Före namnändringen för virtuella datorer i augusti kan du ha sett ett visuellt objekt som liknar det i figur 5. Observera att beräkningstimmar sammanfattas över all användning av virtuella datorer.

Figur 5. Instrumentpanel som visar mätarnamn före namnändringarna.

Efter namnändringen för virtuella datorer rapporteras varje virtuell datorstorlek som standard separat under mätarnamn. Observera att beräkningstimmar kanske fortfarande anges separat om du har användning under andra beräkningsresurser, till exempel Azure Cloud Services eller HDInsight, tills namnändringar för dessa tjänster börjar gälla i oktober.

Figur 6. Instrumentpanel som visar mätarnamn efter namnändringarna.

Om du vill sammanfatta din användning av virtuella datorer har du några olika alternativ. Du behöver ändra filtren så att de visar de 5 högsta kostnaderna efter månad.

Alternativ 1: gruppera efter virtuell datorserie – om du vill gruppera efter virtuell datorserie och operativsystem (till exempel A-serien, Windows eller B-serien) tar du bort mätarnamn från förklaringen i fönsterrutan Visualiseringar och ersätter det med underkategori för mätare.

Figur 7. Ändrad instrumentpanel som visar användning av virtuella datorer grupperat efter serie (underkategori för mätare) efter namnändringarna.

Alternativ 2: gruppera efter virtuella datorer – om du vill rapportera all användning av virtuella datorer tar du bort mätarnamn från förklaringen i fönsterrutan Visualiseringar och ersätter det med mätarkategori.

Figur 8. Ändrad instrumentpanel som visar all användning av virtuella datorer grupperat efter mätarkategori efter namnändringarna.

2. Användning efter tjänster – kostnad efter datum och underkategori för mätare

Före namnändringen för virtuella datorer i augusti kan du ha sett ett visuellt objekt som liknar det i figur 9, där både operativsystemet och storleksinformationen visas. 

Figur 9. Instrumentpanel som visar underkategori för mätare före namnändringarna.

När namnändringen för virtuella datorer har börjat gälla visar den här rapporten som standard information om serie och operativsystem för virtuella datorer (till exempel A-serien, Windows eller B-serien), men den virtuella datorstorleken rapporteras nu i fältet mätarnamn. Observera att samma ändringar inte tillämpas på andra resurser som Cloud Services och HDInsight förrän oktober.

Figur 10. Instrumentpanel som visar underkategori för mätare efter namnändringarna.

Om du vill sammanfatta din användning av virtuella datorer för det här visuella objektet efter storlek tar du bort underkategori för mätare från förklaringen i fönsterrutan Visualiseringar och ersätter den med mätarnamn.

Figur 11. Ändrad instrumentpanel som visar användning av virtuella datorer grupperat efter storlek (mätarnamn).

Om du har frågor om dessa ändringar är du välkommen att kontakta oss.

 • Services