Hoppa till huvudinnehåll

Förbättringar av mätarnamn för Enterprise-avtalskunder

Publiceringsdatum: 27 juni, 2018

En vanlig förfrågan från våra kunder och partner har varit att göra namnen på våra användningsmätare mer konsekventa och lättare att förstå.

Från och med 16 augusti 2018 introducerar vi förbättrade standardiserade mätarnamn för virtuella Azure-datorer. Ändringar av mätarnamn för alla andra tjänster börjar gälla i slutet av oktober 2018.

Beskrivningarna av Microsoft-artikelnummer som är associerade med din Azure-användning på din överförbrukningsfaktura och det produktnamn som visas via företagsportalen kommer också att ändras för att reflektera den nya namngivningskonventionen. Prissättning och artikelnummer ändras inte.

De här ändringarna kommer att göra det lättare för dig att hantera Azure-resurser och att skapa enhetlig taxonomi mellan funktionssidorna på Azure-webbplatsen, detaljerade användningsdata, API:er och fakturor. Dessa ändringar påverkar inte användningsdata, avgifter eller mätar-ID, men du behöver justera dina rapporter för att ta hänsyn till de nya namngivningskonventionerna.

Som en del av förbättringarna kommer du att se ändringar i regionnamnet och måttenheten i oktober, utöver de ändringar av mätarkategorier, mätarunderkategorier och mätarnamn som gäller från augusti. Regionnamnen ändras enligt följande: ”USGov” till ”US Gov”, ”Gov (US)” till ”US Gov, zon 1”, ”DoD (US)” till ”US Gov, zon 2”, ”Tyskland (förvaltning)” till ”Tyskland, zon 1” och ”Alla regioner” till ett blankt värde/nullvärde.

Följande tabell innehåller exempel på namnändringar.

Typ av namngivningskonvention

Mätar-ID

Microsoft-artikelnummer (SAP SKU)

Mätarkategori

Mätarunderkategori

Mätarnamn

Mätarregion

Produkt

Beskrivning av Microsoft-artikelnummer

Måttenhet

Gammal konvention

c59f00bc-78a3-44d1-80de-38d289063522

4WP-00278

Datatjänster

SQL Database

Elastisk Premium-dataöverföring (DTU-paket)

Japan, östra

Elastisk Premium-dataöverföring (DTU-paket) – Japan, östra

AzureSQLDB ShrdSvr ALNG Fee MVL 10Days Ovg PremElstDTUPkJAE

10 dagar

Ny konvention

c59f00bc-78a3-44d1-80de-38d289063522

4WP-00278

SQL Database

Elastisk pool – Premium

eDTU:er

Japan, östra

SQL Database, elastisk pool – Premium – eDTU:er – Japan, östra

Az SQL DB El Pool-Premium-eDTUs-10/Day-JA E

10/dag

Gammal konvention

a43a47f9-3dc0-4611-880e-52c71b55b612

AAA-15429

Storage

Geo-redundant

Standard IO - blockblob (GB)

Tyskland, nordöstra

Storage, Geo-redundant, Standard IO – Blockblob – Tyskland, nordöstra

Az Storage Geo Red Std IO Blk Blb 100GB GA DE NE

100 GB

Ny konvention

a43a47f9-3dc0-4611-880e-52c71b55b612

AAA-15429

Storage

Generell blockblob

GRS Data Stored

Tyskland, nordöstra

Generell blockblob – GRS – Lagrade data – Tyskland, nordöstra

Az General Block Blob-GRS-Data Stored-100 GB/Mo-DE NE

100 GB/månad

Gammal konvention

2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5

N7H-03773

Virtual Machines

A1 VM (Windows)

Instanstimmar

USA, centrala

A1 VM (Windows) – USA, centrala – Dev/Test

AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovrg MSDN A1VMWinUSCen

100 timmar

Ny konvention

2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5

N7H-03773

Virtual Machines

A-serien, Windows

A1

USA, centrala

Virtuella datorer, A-serien, Windows – A1 – Dev/Test – USA, centrala

Az VM A Series Windows-A1-100 Hrs-DvTst-US C

100 timmar

Gammal konvention

945b8bdc-4942-45f4-bb2d-65b849304aff

N7H-04451

Business Analytics

A3 HDInsight

Instanstimmar

Alla regioner

A3 HDInsight

AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 10hrs Ovg A3HDInsight

10 timmar

Ny konvention

945b8bdc-4942-45f4-bb2d-65b849304aff

N7H-04451

HDInsight

A-serien, Windows

A3

 

HDInsight, A-serien, Windows – A3

Az HDInsight A Series Windows-A3-10 Hrs

10 timmar

Du kan ladda ned ett detaljerat kalkylblad som innehåller alla mätare samt deras före/efter-attributsvärden. Den här listan uppdateras varje månad tills alla ändringar implementerats i produktionen till slutet av oktober 2018, så kom tillbaka med jämna mellanrum för uppdateringar. Använd mappningarna i den här filen om du fortsätter att rapportera med de gamla namnen.

Vi har även skapat anvisningar som hjälper dig att uppdatera rapporter som använder sig av namn för mätningsattribut. Om du använder Power BI-innehållspaketet för att rapportera om din användning rekommenderar vi att du migrerar till den senaste versionen av innehållspaketet så snart som möjligt för att undvika eventuella ändringar i din rapportering när Microsoft Azure Enterprise-innehållspaketet upphör att gälla i slutet av december 2018. Läs mer om den senaste versionen av innehållspaketet och om hur namngivningsförbättringarna kommer att påverka dina rapporter. Kontakta Azure Support om du har frågor.

  • Services