Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Förbättrad synkronisering av frågerepliker i Azure Analysis Services finns som förhandsversion

Publiceringsdatum: 18 januari, 2020

En ny Azure Analysis Services-inställning (förhandsversion) förbättrar prestanda och konsekvensen för synkronisering av frågerepliker i utskalningsmiljöer. Frågeutskalningen fördelar klientfrågor över en eller flera frågerepliker, vilket minskar svarstiderna för arbetsbelastningar med hög samtidighet. Vid synkroniseringen av frågerepliker replikeras data till frågereplikdatabaser.

Som standard extraheras frågerepliker fullständigt (inte stegvis), vilket sker i stadier. De kopplas från och kopplas samman två åt gången (förutsatt att det finns minst tre repliker) för att säkerställa att minst en replik alltid är online för frågor. Klienter kan behöva återansluta till någon av replikerna som är online när den här processen äger rum.

Med den nya inställningen ReplicaSyncMode kan du nu ange synkronisering av frågerepliker parallellt. Den optimerade synkroniseringen av frågerepliker ger också dessa fördelar:

  • Alla repliker synkroniseras parallellt, vilket minskar synkroniseringstiden avsevärt.
  • Eftersom alla repliker synkroniseras parallellt är det mer sannolikt att data i olika repliker blir konsekventa under synkroniseringsprocessen.
  • Eftersom databaserna finns online på alla repliker under synkroniseringsprocessen behöver klienterna inte ansluta på nytt.
  • Den minnesinterna cachen uppdateras stegvis med endast de data som har ändrats, vilket kan gå mycket snabbare än om hela modellen ska extraheras.

Som ett exempel på fördelarna med optimerad synkronisering utförde produktteamet tester på en ungefär 84 GB stor databas på en S8v2 med tre repliker. Synkroniseringen tog ungefär två minuter för en inkrementell synkronisering jämfört med fem minuter för en icke-inkrementell synkronisering. Samma databas testades även på en S8v2 med sju repliker. Tiden för en inkrementell synkronisering var då oförändrad medan tiden för en icke-inkrementell synkronisering ökade till 11 minuter.

Möjliga värden för ReplicaSyncMode:

  • 1 (standardvärdet): fullständig extrahering av replikdatabas i stadier.
  • 2: optimerad synkronisering som körs parallellt.

FastReplicaSync (002)

Om du anger ReplicaSyncMode=2 kan ytterligare minne förbrukas av frågereplikerna, beroende på hur mycket av den minnesinterna cachen som behöver uppdateras. Åtgärden kan kräva upp till dubbelt så mycket minne på repliken för att hålla databasen online och tillgänglig för frågor, beroende på hur mycket av data som ändras. Det beror på att både de gamla och nya segmenten sparas samtidigt i minnet. Repliknoder har samma minnesallokering som den primära noden. Eftersom det normalt finns extra minne på den primära noden för uppdateringsåtgärder är det osannolikt att replikerna skulle få slut på minne. Dessutom är ett vanligt scenario att databasen uppdateras stegvis på den primära noden, så det borde inte finnas något behov av att ha dubbelt minne. Om synkroniseringsåtgärden genererar ett ”slut på ledigt minne”-felmeddelande görs ett nytt försök med standardtekniken (koppla/koppla från två åt gången).

Läs mer om frågeutskalning i Azure Analysis Services.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Management
  • Services

Tillhörande produkter