UTVECKLAS

Förbättrad synkronisering av frågerepliker i Azure Analysis Services är under utveckling

Publiceringsdatum: 17 september, 2019

En ny Azure Analysis Services-inställning som är under utveckling kommer att förbättra prestanda och konsekvensen för synkronisering av frågerepliker i utskalningsmiljöer.

Med utskalning i Azure Analysis Services kan klientfrågor distribueras i frågerepliker, vilket minskar svarstiderna för arbetsbelastningar med hög samtidighet.

Den nya inställningen innebär följande förbättringar:

  • Alla repliker synkroniseras parallellt, vilket minskar synkroniseringstiden avsevärt.
  • Alla repliker synkroniseras parallellt, vilket leder till att data i olika repliker sannolikt blir mer konsekventa under synkroniseringsprocessen.
  • Databaserna finns online på alla repliker under synkroniseringsprocessen, så att användarna inte behöver återansluta.
  • Den minnesinterna cachen uppdateras stegvis med endast de data som har ändrats, vilket kan gå mycket snabbare än om hela modellen ska extraheras.

Ytterligare minne kan förbrukas av frågereplikerna, beroende på hur mycket av den minnesinterna cachen behöver uppdateras. Åtgärden kan kräva upp till dubbelt så mycket minne eftersom både de gamla och nya segmenten finns i minnet samtidigt, vilket krävs för att ha databasen online och hålla den tillgänglig för frågor. Repliker har samma minnesallokering som den primära frågan.

Läs mer om Azure Analysis Services-utskalning >

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Management
  • Services

Tillhörande produkter