Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

GUID-migrering: Stream Analytics

Publiceringsdatum: 28 februari, 2018

Azure Stream Analytics är en fullständigt hanterad, komplex händelsebearbetningsmotor som möjliggör analysberäkningar i realtid för strömmande data. Dessa data kan komma från exempelvis enheter, sensorer, webbplatser, flöden från sociala media, appar och infrastruktursystem.

Stream Analytics introducerade en ny prismodell 1 februari 2017. Med den nya prismodellen har vi lagt till mer omfattande funktioner, till exempel geospatiala funktioner, möjlighet att skriva anpassad kod med JavaScript, integrering med Visual Studio och har tagit bort ingressgränserna.

Från och med 1 april 2018 kommer alla Azure Stream Analytics-kunder att migreras till nya GUID. Prissättningen påverkas inte av den här ändringen, men du kanske måste ändra debiteringsrutiner som utgår från nya GUID-namn och resurs-GUID. Om dina kunder har EA-registreringar (Enterprise-avtal) som började gälla från 1 februari 2017 kommer de att kunna använda Stream Analytics enligt tidigare prismodell till dess att deras aktuella registreringsperiod går ut. I slutet av den här perioden kommer alla Stream Analytics-jobb att migreras, och kunderna flyttas över till den nya prismodellen. Användningen av Stream Analytics i nya EA-registreringar som skapats efter 1 februari 2017 får som standard den nya prismodellen av faktureringsskäl.

Läs mer på webbsidan översikt och Enterprise Portal.

Migreringsinformation:

Gammalt GUID

Nytt GUID

Tjänstnamn

Typ av tjänst

Gammalt resursnamn

Nytt resursnamn

Regionnamn

Gammalt EA-portalnamn (produkt)

Nytt EA-portalnamn (produkt)

8771fb57-295b-4766-9d6f-b729c922af17

58112973-4292-4891-b7a2-3853e88dab34

Business Analytics

Stream Analytics

Strömningsenheter (timmar)

Standard SU (timmar)

Globalt

Business Analytics Stream Analytics Streaming

Business Analytics Stream Analytics Standard SU

ba98688a-fe11-4085-8d3e-b576b2cfa276

93ba272c-a86b-48df-9b82-9a3dfcf4aba5

Business Analytics

Stream Analytics

Strömningsenheter (timmar)

Standard SU (timmar)

Tyskland, nordöstra

Business Analytics Stream Analytics Streaming – nordöstra Tyskland

Business Analytics Stream Analytics Standard SU – nordöstra Tyskland

ccce42be-ea8c-4f73-9343-3c1ce5cccc85

d3c881de-1a39-4754-bf58-206ef94be670

Business Analytics

Stream Analytics

Strömningsenheter (timmar)

Standard SU (timmar)

Tyskland, centrala

Business Analytics Stream Analytics Streaming – centrala Tyskland

Business Analytics Stream Analytics Standard SU – centrala Tyskland

  • Azure Stream Analytics

Tillhörande produkter