FÖRHANDSVERSION

Andra grupper än Azure-servrar som mål i Azure Update Management

Publiceringsdatum: 06 maj, 2019

Azure Update Management har lanserat en ny funktion i offentlig förhandsversion. När du kan ha andra grupper än Azure-servrar som mål kan du skapa dynamiskt åtgärdade regelbundna uppdateringsdistributioner för andra servrar än Azure-servrar. Med den här nya funktionen kan du:

  • Använda andra servrar än Azure-servrar som mål baserat på sparade sökningar i Log Analytics.
  • Dynamiskt matcha målservrar vid distribution av uppdateringar. När du skapar uppdateringsdistributionen kommer alla nya servrar som inte är Azure-servrar som läggs till i uppdateringshanteringen och som uppfyller sökvillkoren att plockas upp automatiskt vid nästa distributionskörning, utan att användaren behöver modifiera själva uppdateringsdistributionen.

Läs mer om andra grupper än Azure-servrar som mål vid uppdateringshantering i Azure.

image

  • Features
  • Management
  • Services