Hoppa över navigering

Grafstöd för Azure SQL Database

Inlägg på den 30 juni 2017

Snabb tillväxt och ökad mångfald av data gör det svårt för användarna att optimera schema- och frågestrukturen. Grafdatabaser innehåller enkla konstruktioner av noder och relationer i länkade strukturer för avancerade modeller. Azure SQL Database erbjuder nu fullständigt integrerade graftillägg så att användarna kan sätta upp grafscheman med grafobjekt. SQL Server används redan av miljontals kunder för uppdragskritiska arbetsbelastningar, och med graftillägg i SQL Server 2017 kan kunderna få ut det bästa av både relationsdatabaser och grafdatabaser i en enda produkt, som möjligheten att ställa frågor med hjälp av alla data med en enda plattform. Användarna kan också dra nytta av andra banbrytande tekniker som redan finns i SQL Server som columnstore-index, avancerad analys med SQL Server R Services, hög tillgänglighet och T-SQL-språktillägg som letar upp mönster och möjliggör multihoppsnavigering.

Läs mer om grafstöd på TechNet-bloggen.

Related feedback