Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Nu finns Azure Security Center-integration med GitHub Actions som offentlig förhandsversion

Publiceringsdatum: 26 maj, 2021

Integreringen av Azure Security Center med GitHub Actions, nu som offentlig förhandsversion, gör det enkelt att integrera säkerhet och efterlevnad i tidiga faser av programutvecklingens livscykel. Med den integrerade miljön har IT-operatörer och IT-säkerhetsansvariga bra insyn i säkerhetsgenomsökningar av både CI/CD-pipelinen och registercontainrar i Azure Security Center. Med heltäckande spårbarhet blir det dessutom lättare för utvecklare att snabbt identifiera problem, vilket i sin tur leder till kortare reparationstider och ökad säkerhet i molnet.

Förutom integreringen av GitHub med Azure Security Center (ASC) har vi implementerat en ny genomsökningsåtgärd för containrar. Den nya åtgärden kontrollerar att det inte finns några säkerhetsrisker med containeravbildningarna innan de skickas till Azure-containerregister. Snart kommer ASC att visa rekommendationer om det finns arbetsflöden som skickar Docker-avbildningar när CI/CD-genomsökningsåtgärder inte är aktiverade. I rekommendationerna från ASC ser du vilka resurser det handlar om och får förslag på reparationsåtgärder samt anvisningar som beskriver hur du aktiverar CI/CD-genomsökning för arbetsflöden.

Läs mer om hur du övar på DevSecOps med GitHub och Azure Security Center.

  • GitHub och Azure
  • Security