Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmänt tillgänglig: Tillämpa Azure Storage-åtkomstnivåer på tilläggsblobar och sidblobar med blobtypskonvertering

Publiceringsdatum: 30 januari, 2023

Azure Storage erbjuder olika åtkomstnivåer så att du kan lagra dina blobdata på det mest kostnadseffektiva sättet baserat på hur de används. Azure Storage-åtkomstnivåer omfattar frekvent nivå, lågfrekvent nivå och arkivnivå. Azure Storage-åtkomstnivåer stöder endast blockblobar internt. När du behöver spara kostnader för lagring av tilläggsblobar eller sidblobar kan du konvertera dem till blockblobar och sedan flytta dem till de mest kostnadseffektiva nivåerna baserat på dina åtkomstmönster. Konvertering av blobtyp samt nivåindelning stöds nu av PowerShell, CLI och AzCopy.

Mer information finns under Nivåindela tilläggs- och sidblobar.

 

  • Lagringskonton
  • Frekvent/lågfrekvent/infrekvent – Blob Storage-nivåer
  • Features

Tillhörande produkter