TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Azure Data Factory i Kina, östra 2

Publiceringsdatum: 26 juni, 2019

Azure Data Factory (ADF) är nu allmänt tillgängligt i Azure Kina (Kina, östra 2). Du kan se den fullständiga listan över tillgängliga och kommande regioner här.

Azure Data Factory är en fullständigt hanterad hybridtjänst för dataintegrering för utveckling av skalbara ETL-/ELT-datapipelines (extrahera/transformera/läs in respektive extrahera/läs in/transformera). Med den kan du göra följande:

  • Mata in data från fler än 80 datakällor, lokalt eller i molnet, med en enkel dra och släpp-funktion och förstklassiga höga prestanda.
  • Integrera med gedigna Azure-tjänster för analys och beräkning för anpassad dataomvandling såsom HDInsight, Function, Azure Batch och fler.
  • Använda befintliga investeringar i lokala SSIS-tjänster (SQL Server Integration Services) samt Lift and Shift till Azure.
  • Driftsätta och hantera ETL/ELT-flöden med flexibel kontroll.
  • Dra nytta av de omfattande funktionerna för övervakning samt kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans (CI/CD).

Mer information finns i Azure Data Factory-dokumentationen för Kina-regionen och översikten av Azure Data Factory.

  • Data Factory
  • Regions & Datacenters

Tillhörande produkter