TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure SQL Database

Publiceringsdatum: 08 februari, 2018

Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure SQL Database är nu allmänt tillgängliga i alla Azure-regioner.

Med hjälp av tjänstslutpunkter i virtuella nätverk kan du se till att endast trafik från utvalda virtuella nätverk och undernät tillåts, vilket skapar en säker nätverksgräns för dina data. Trafik från ditt virtuella nätverk till tjänsterna går alltid genom stamnätverket för Microsoft Azure.

Med den allmänt tillgängliga versionen har vi nu stöd för SQL-tjänstslutpunkter på undernät för App Service Environment.

Läs informationen om tjänstslutpunkter i virtuella nätverk om du vill veta mer om tjänstslutpunkter.

Läs informationen om tjänstslutpunkter i virtuella nätverk och regler för Azure SQL Database om du vill veta mer om hur du använder tjänstslutpunkter på Azure SQL Database.

  • Azure SQL Database
  • Virtual Network