Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Kör Oracle WebLogic Server på Azure Kubernetes Service

Publiceringsdatum: 02 november, 2021

Med den här nya Azure Marketplace-lösningen kan du fokusera på utveckling och distribution av program i stället för inledande etablering och konfiguration av Java- och Azure-resurser. Erbjudandet innehåller en lösningsmall som automatiskt tillhandahåller resurser, bland annat ett AKS-kluster, WebLogic Kubernetes Operator, WLS Docker-avbildningar och Azure Container Registry (ACR). Du kan använda ett befintligt AKS-kluster eller en befintlig ACR-instans. Lösningen stöder också konfiguration av belastningsutjämning med Azure App Gateway eller Azure Load Balancer, DNS-konfiguration, SSL/TLS-konfiguration, databasanslutning, publicering av mått till Azure Monitor och montering av Azure Files som beständiga volymer i Kubernetes. Lösningen fungerar med alla WLS-versioner som stöder operatorn, till exempel 12.2.1.3 och 12.2.1.4, och möjliggör en hög grad av konfiguration och anpassning. 

Oracle och Microsoft tillhandahåller också stegvis vägledning om hur du kommer igång med WLS och AKS. Den här vägledningen passar för kunder som vill vara så nära en ursprunglig manuell Kubernetes-distributionsupplevelse som möjligt. Lösningen är bring-your-own-license och förutsätter att du redan har rätt licenser med Oracle och är korrekt licensierad för att köra WLS på AKS. Själva lösningen är tillgänglig utan kostnad.

Den här WLS på AKS-lösningen är en del av ett brett partnerskap mellan Microsoft och Oracle som omfattar gemensam support för en mängd Oracle-programvara som körs på Azure, bland annat Oracle WebLogic, Oracle Linux och Oracle DB, samt samverkan mellan Oracle Cloud Infrastructure (OCI) och Azure. Under det här samarbetet har vi tidigare släppt en Marketplace-lösning för att köra Oracle WLS på virtuella Linux-datorer i Azure. Den lösningen stöder nu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) utöver Oracle Linux, vilket ger en bredare uppsättning alternativ för att distribuera WLS på Azure.

Läs mer.

Ge feedback.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Pricing & Offerings
  • Microsoft Ignite

Tillhörande produkter