Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Hantera dina Log Analytics-tabeller i Azure-portalen

Publiceringsdatum: 09 november, 2022

Vi meddelar att ett nytt sätt att hantera Azure Log Analytics-tabellmetadata från Azure-portalen nu är allmänt tillgängligt. Det nya användargränssnittet gör att du kan visa och redigera tabellegenskaper direkt från Azure-portalen i Log Analytics-arbetsytor.

Med den nya tabellmenyn i Log Analytics-arbetsytor kan du:

  1. Visa listan över arbetsytans tabeller med deras typ (Azure-tabell/Anpassad tabell /Sökresultat/Återställd logg), plan (Analys/Basic) och kvarhållningsegenskaper (interaktiv kvarhållning, arkiveringsperiod och total kvarhållningsperiod)
  2. Skapa eller ta bort en tabell 
  3. Hantera ett specifikt tabellschema och redigera dess egenskaper

Mer information finns i dokumentationen.

  • Azure Monitor
  • Features

Tillhörande produkter