Allmän tillgänglighet: Azure Kubernetes Service i Indien, centrala

Inlägg på den 20 mars 2019

Azure Kubernetes Service (AKS) är nu allmänt tillgängligt i Indien, centrala. Det är den nittonde Azure-regionen som erbjuder tjänsten. I listan över regioner kan du se var AKS är tillgängligt och var det kommer att bli tillgängligt härnäst.

AKS erbjuder en fullständigt hanterad Kubernetes-miljö i Azure. Det gör att utvecklare kan ägna mindre tid åt att hantera infrastrukturen och mer tid åt att skapa appar. Mer information finns på AKS-produktsidan och i dokumentationen.