Allmän tillgänglighet: Azure-tillgänglighetszoner i Storbritannien, södra

Inlägg på den 8 april 2019

Azure-tillgänglighetszoner, en lösning med hög tillgänglighet för verksamhetskritiska appar, är nu allmänt tillgänglig i Storbritannien, södra.

Tillgänglighetszoner är fysiskt separata platser inom en Azure-region. Varje tillgänglighetszon består av ett eller flera datacenter som är utrustade med oberoende kraft, kylning och nätverk. I och med införandet av tillgänglighetszoner erbjuder vi nu ett serviceavtal (SLA) med 99,99 % drifttid för virtuella datorer.

Tillgänglighetszoner är allmänt tillgängliga i utvalda regioner.   

 

Related feedback