Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Automatisk rotering av AKS-certifikat

Publiceringsdatum: 01 december, 2021

Azure Kubernetes Service (AKS) använder certifikat för autentisering med många av dess komponenter. Med jämna mellanrum kan du behöva rotera dessa certifikat av säkerhets- eller principskäl. AKS roterar nu automatiskt icke-CA-certifikat på både kontrollplanet och agentnoderna innan de upphör att gälla utan driftavbrott för klustret.

Den här funktionen för automatiska AKS-certifikat är för närvarande tillgänglig i följande regioner:

  • USA, östra 2 – åtkomstprogram för tidiga uppdateringar (EUAP)
  • Central US EUAP
  • USA, västra centrala
  • Storbritannien, södra
  • USA, östra
  • Australien, centrala
  • Australien, östra

Den här funktionen distribueras till andra regioner och blir tillgänglig i de återstående Azure-regionerna i slutet av februari 2022.

Läs mer.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features

Tillhörande produkter