Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

ExpressRoute Direct i förhandsversion

Publiceringsdatum: 24 september, 2018

ExpressRoute Direct förändrar kundernas sätt att få tillgång till publika moln i hyperskala genom världens snabbaste privata kantanslutning. 

Med ExpressRoute Direct kan kunderna använda funktionerna i ExpressRoute och ansluta direkt till det globala Microsoft-stamnätet på 100 Gbit/s. Det gör att kunder med scenarier som en massiv datainmatning som ska lagras, fysisk isolering, dedikerad kapacitet och burstkapacitet kan dra nytta av Microsofts globala stamnät för att få åtkomst till Azure-regioner i enorm skala. Funktionen kompletteras av ett serviceavtal med 99,95 procents tillgänglighet för portpar.  

 Med ExpressRoute Direct kan du hitta den bästa platsen eller platserna där du behöver 100 Gbit/s kapacitet, generera ett auktoriseringsbrev för fysisk anslutning på vår peering-plats, genomföra fysiska tester av portar och skapa många kretsar på de fysiska portarna.  

ExpressRoute ger kunderna möjlighet att ansluta privat via en tjänstleverantör på någon av våra drygt 50 peering-platser till antingen ett virtuellt nätverk eller en publik Microsoft-tjänst som Azure SQL eller Storage. På så sätt får kunderna ökad tillförlitlighet och hastighet, kortare svarstider och privat anslutning genom att kringgå internet och ansluta till Microsofts globala nätverk.  

Läs mer

  • Azure ExpressRoute
  • Services

Tillhörande produkter