ExpressRoute Direct i förhandsversion

Inlägg på den 24 september 2018

ExpressRoute Direct ändrar kundernas sätt att komma åt offentliga moln på hyperskala med de snabbaste anslutningsmöjligheterna för privat gräns i världen. 

ExpressRoute Direct gör att kunder kan använda funktionerna i ExpressRoute och ansluta direkt till Microsofts globala stamnät med 100 Gbit/s. Därmed kan kunder med scenarier såsom massiv datainmatning till lagring, fysisk isolering, dedikerad kapacitet och burst-kapacitet dra nytta av Microsofts globala stamnät för att komma åt Azure-regioner på en mycket stor skala. Detta backas av ett 99,95 procents SLA i företagsklass för tillgänglighet för portpar.  

 Med ExpressRoute Direct kan du hitta de bästa platserna där du behöver 100 Gbit/s kapacitet, generera ett auktoriseringsbrev för att fysiskt ansluta på vår peering-plats, genomföra fysisk testning av portar samt skapa många kretsar på de fysiska portarna.  

ExpressRoute ger kunderna möjligheten att ansluta privat med hjälp av en tjänsteleverantör på våra fler än 50 peering-platser till antingen ett virtuellt nätverk eller en offentlig Microsoft-tjänst som Azure SQL eller Storage. Detta ger kunderna ökad flexibilitet och hastighet, kortare svarstid samt privata anslutningsmöjligheter som förbigår Internet och ansluter till Microsofts globala nätverk.  

Läs mer

  • ExpressRoute
  • Services
  • Microsoft Ignite