Hoppa till huvudinnehåll

Utökade alternativ för åtkomst till Cloud Shell

Publiceringsdatum: 05 januari, 2018

Få en modern kommandorad som är tillgänglig från flera anslutningsplatser, till exempel Azure Portal, shell.azure.com, Azure-mobilapp, Azure docs (t ex Azure CLI 2.0) och VS Code Azure-kontotillägg.

Enkel åtkomst med en dedikerad URL

Med Azure Cloud Shell kan du arbeta effektivt i en modern kommandorad från valfri webbläsare med ett autentiserat webbläsarbaserat gränssnitt. För att underlätta åtkomsten har vi skapat shell.azure.com, en fristående Cloud Shell-upplevelse med en dedikerad URL. Du kan också ange önskad gränssnittsmiljö i URL:en:

  • shell.azure.com/bash
  • shell.azure.com/powershell

Bädda in åtkomst till Cloud Shell i ditt innehåll

Utöka ditt projekts Viktigt-filer, dokumentation och blogginlägg genom att bädda in knappen Starta Cloud Shell. Med den här knappen kan användare köra projekt, testa kommandon och följa självstudiekurser med hjälp av den autentiserade, förkonfigurerade Cloud Shell-miljön i ett dedikerat webbläsarfönster.

Markdown:

[![Starta Cloud Shell](https://azurecomcdn.azureedge.net/mediahandler/acomblog/launchcloudshell.png "Starta Cloud Shell")](https://shell.azure.com)

HTML:

<a style="cursor:pointer" onclick='javascript:window.open("https://shell.azure.com", "_blank", "toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,menubar=no,location=no,status=no")'><image src="https://azurecomcdn.azureedge.net/mediahandler/acomblog/launchcloudshell.png" /></a>

Mer information finns i Bädda in Azure Cloud Shell.

VS Code-integrering

Du kan du komma åt Cloud Shell som en terminal inifrån VS Code genom att installera tillägget Azure Account.

azure-cloud-shell-in-vs-code-lg

Så här kommer du igång:

  1. Uppdatera VS Code till 1.18 eller senare.
  2. Installera tillägget Azure Account.
  3. Starta om VS Code.
  4. Logga in med Azure: Sign In.
  5. Starta med Azure: Open Bash in Cloud Shell eller Azure: Open PowerShell in Cloud Shell.

Mer information om tillägget och tillgängliga kommandon finns i Tillägget Azure Account i Visual Studio Marketplace.

  • Cloud Shell
  • Management

Tillhörande produkter