Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Dynamisk datamaskering för Azure SQL Data Warehouse är nu i förhandsversion

Publiceringsdatum: 08 maj, 2019

Dynamisk datamaskering (DDM) gör att administratörer och datautvecklare kan kontrollera åtkomst till företagets data så att känsliga data kan skyddas och begränsas. Detta förhindrar obehörig åtkomst till privata data genom att data döljs löpande. Baserat på användardefinierade principer för datamaskering kan Azure SQL Data Warehouse dynamiskt dölja data när frågor körs och innan resultat visas för användare.

Azure SQL Data Warehouse implementerar DDM-funktionen direkt i motorn. När tabeller skapas med DDM lagras principer i systemets metadata och framtvingas sedan av motorn när frågor körs. Den här centraliserade processen för principframtvingande förenklar hanteringen av datamaskeringsregler eftersom åtkomstkontroll inte implementeras och upprepas i programlagret. När användare läser frågetabeller tillämpas och följs principer automatiskt, och känsliga data skyddas. I DDM medföljer flexibla principer. Du kan välja att definiera en partiell mask som visar vissa data i valda kolumner eller en fullständig mask som döljer data helt. Azure SQL Data Warehouse har även inbyggda maskeringsfunktioner som användare kan välja bland.

Läs meddelandebloggen

Läs dokumentationen

  • Azure Synapse Analytics
  • Features